Destìin Purchìin

Destìin Purchìin

Alóora .. i mée ragàas …stèe mò a sintìir …
L è mèi èsser …
impichèe cóome un salàam?
faat su cóme ’na còppa?

strichèe su cóome un cudghìin ?
insachèe cóome un salùmm ?
còot cóome un persùtt ?
schisèe cóome un grasóol (cicciolo)?
Ṡgranfgnèe da un feliino?
ungèe cóome un Ṡampòun?
graas cóome la pansètta ?
infumanèe cóome al spècch?
sfaṡulèe cóome ’na salsissa?
sfetlèe cóome ’na spaala?
o èsser
bèel ciùunt cóome ’na murtadèela ?

Dgii mò la vòostra …

Mè? … Mè a gh ò bèlle pinsèe …
Fà purr quèll te voo,
mò a la fìin t ii sèmmper ciavèe!
A cura di Mauro D’Orazi, hanno contribuito Marco Giovanardi, Luisa Pivetti, Jolanda Battini e Graziano Malagoli.


Mauro D’Orazi
Esperto in Dialetto Carpigiano